Wydrukuj tę stronę

Taniec Klasyczny

Rytmika Baletowa

Program zajęć przygotowany z myślą o dzieciach w wieku od 4 do 6 lat. Zawiera on naukę podstawowych elementów baletu klasycznego oraz wprowadzenie do akrobatyki jazzowej. Dzięki udziałowi w zajęciach, które odbywają się dwa razy w tygodniu dzieci pracują nad wzmocnieniem mięśni, elastycznością, koordynacją ruchową, poprawną postawą ciała, uczą się poruszania w rytm muzyki.

Co jest niezbędne? Strój do ćwiczeń baletowych i baletki.

wejściówka 30 zł

 

Taniec Klasyczny - Klasa I

Zajęcia dla dzieci po Rytmice Baletowej lub dzieci starszych 6 - 10 lat. Podczas zajęć dzieci ćwiczą przy drążku baletowym. Każde zajęcia zaczynają się od ćwiczeń wzmacniających i rozciągających. Dzieci przygotowują się do wykonywania ćwiczeń baletowych na środku sali. Kolejnym etapem tej klasy jest klasa II - konkursowa, gdzie dzieci uczą się choreografii w zespole oraz przygotowują się do występów i konkursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu Koszt karnetu 200 zł miesięcznie

wejściówka 40 zł

 


 

Taniec klasyczny klasa II - grupa konkursowa

Taniec klasyczny (akademicki) to specyficzna forma tańca, zwana też baletem. Termin - balet - odnosi się do spektaklu odbywającego się na scenie, natomiast termin - taniec klasyczny - odnosi się do techniki jakiej używają tancerze. Jego celem jest wykształcenie harmonii i ładu w tańcu, dąży do ukazania piękna ciała, harmonii i płynności ruchów. Taniec klasyczny wyrabia doskonałą dyscyplinę ruchową. Jest to taniec, na który składa się utworzona przez choreografię kombinacja ustalonych kroków i póz, dla oznaczenia których używana jest terminologia francuska. Taniec Klasyczny jest podstawową techniką profesjonalnych tancerzy wymaganą podczas przesłuchań do spektakli teatralnych i uzyskania dyplomu tancerza zawodowego.

Szczególny nacisk kładziemy na wysoki poziom nauczania, indywidualne podejście do ucznia i wszechstronne rozwijanie baletowej pasji.

 

Proponujemy udział w programie klasy II poszerzonym o techniki :

* Barre au Sol - technika wspomagająca balet klasyczny, będąca zajęciami uzupełniającymi dla profesjonalnych tancerzy,

* Technika Pointes - umiejętność tańczenia na palcach „w usztywnionych baletkach" stosowana we wszystkich baletach klasycznych.

Udział w zajęciach mogą wziąć dzieci w wieku 6- 11 lat, które poznały już podstawy tańca klasycznego lub mają szczególne predyspozycje do tańca klasycznego. Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu (w sumie 5 godzin zegarowych w tygodniu) Koszt karnetu miesięcznego 250 zł, pojedyncza lekcja 25 zł

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu poniedzialek i sroda 17:35 - 19:05, piatek 16:00 - 17:30 (4,5 godzin w tyg)  Koszt karnetu miesięcznego 250 zł

Pojedyncza lekcja 40 zł